App Icon

Health and wealth

Ứng dụng của Alpha Group

Nguyễn Mạnh Linh – District Fitness Manager

  • Nguyên giảng viên học viện an ninh nhân dân (Khoa Quân sự võ thuật thể dục thể thao).
  • Kiện tướng quốc gia võ thuật 3 năm 1999, 2000, 2001.
  • Thạc sĩ tại Đại học sư phạm Hà Nội.
  • Bằng xuất sắc võ thuật toàn lực lượng Công an nhân dân năm 2015.
  • Chuyên gia bộ môn võ gậy Arnis, tự vệ, kĩ năng sống cho trẻ, kết hợp các bộ môn võ thuật và bài tập fitness.
  • Nguyên FM hệ thống Kickfit Sport.

Châm ngôn tâm đắc:

“Người thầy giỏi truyền kiến thức

Người thầy vĩ đại truyền đam mê”.