App Icon

Health and wealth

Ứng dụng của Alpha Group

Hà Minh Hiếu

Cấp bậc: Senior.

Chuyên môn: Gym- Stretching.

Thông tin cá nhân:

  • 5 năm kinh nghiệm giảng dạy trong ngành Fitness.

Châm ngôn tâm đắc:

“Tài sản lớn nhất là sức khoẻ”.