App Icon

Health and wealth

Ứng dụng của Alpha Group

Phạm Hồng Đức

Cấp bậc: Personal Trainer.

Chuyên môn: Gym, Stretching.

Thông tin cá nhân:

  • 3 năm giảng dạy gym.
  • Thế mạnh: Stretching chuyên nghiệp.
  • Chuyên gia giảm mỡ – tăng cơ.
  • Người truyền lửa.
  • Top 2 Men’s Physique Nha Trang mở rộng 2020 .
  • Top 3 Men Sport Model NABBA WFF Việt Nam Battle Warriors 2019.

Châm ngôn sống :

“No pain no gain”