App Icon

Health and wealth

Ứng dụng của Alpha Group

Nguyễn Tùng Anh – Jason

Cấp Bậc: Personal Trainer. Chuyên Môn: Boxing - KickBoxing - Võ Tự Vệ - Kickfit Kid - Kickfit - Gym....

Nguyễn Tùng Lâm – Tony

Cấp bậc: Personal Trainer. Kinh nghiệm và bằng cấp: 7 năm tập luyện và giảng dạy môn thể hình.4 năm...